SENSE PRO SYSTEM R monteringsanvisning

3666

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VåTRUM - Vår Brf

PERs Branschregler med bilagor kan rekvireras från Byggkeramikrådet, tel 08-641 21 25, fax 08-702 20 15, e-post: info@bkr.se Regler och bilagor finns även tillgängliga på internet, adress: www.bkr.se *PER = PlattsättningsEntreprenörers Riksförening Ett behörigt företag har genomgått BKR,s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Bilaga A (original) och montering sanvisnin g till våtrum. Se 9.3.1 i 13B V. Beställare 180601 Malmö Ort och datum Namnteckning Vátrumsansvarig arbetsledare Bilaga A till BBV, Byggkeramikródets Branschregler tòr våtrum Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Henrik Akesson Fylls i vid konsumententreprcnad) Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler fÖr våtrum Kvalitetsdokument a—Egenkontroll Behörig entreprenör Conqtruction AB Org.nummer 5.56982-5143 Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201408444 Ansvarsförsäkring i fðrsäkringsbolag Länsfòrsäkringar Objekt Solbemsvägen.

  1. Väntrum sjukhus
  2. Akasse akademikernes
  3. Handelsbanken email format
  4. Skarholmens bibliotek oppettider

Nedanstående tätskiktsystem uppfyller de senaste kraven (Etag 022) i Bilaga B och är godkända för den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet. Samtliga foliesystem i listan uppfyller även kravet från 1 juli 2014 på skarvlimning med självhärdande komponenter. Listan med de godkända systemen utgör bilaga C till branschreglerna, BBV. Om BKR. Keramik i historien; Miljö; Dataskyddspolicy; PER; KAF; Tävlingar. Årets Plattsättare; Stora kakelpriset. Stora Kakelpriset 2017; Stora Kakelpriset 2017 alla bidrag; Stora Kakelpriset 2016; Stora Kakelpriset 2015; Stora kakelpriset 2014; Kakeltävlingen. Kakeltävlingen 2016. Kakeltävlingen 2016 vinnare; Bestämmelser; Kakeltävlingen 2015 Vinnare; Kakeltävlingen 2014 ska utföras av auktoriserad fuktkontrollant och enligt BKR ”Manual för fuktmätning i betong”.

Gör-det-självarbeten För privatpersoner som avser attgöra arbeten med kakel och klinker iegen fastighetgäller Kvalitetsdokument Enligt BBV (bilaga A), skall ett kvalitetsdokument utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställaren och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Detta dokument skall vara undertecknat av våtrums-ansvarig arbetsledare. Undertecknat kvalitets dokument … Kvalitetsdokument BBV Bilaga A som är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet.

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag

Bilaga A (original) och montering sanvisnin g till våtrum. Se 9.3.1 i 13B V. Beställare 180601 Malmö Ort och datum Namnteckning Vátrumsansvarig arbetsledare Bilaga A till BBV, Byggkeramikródets Branschregler tòr våtrum Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Henrik Akesson Fylls i vid konsumententreprcnad) Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler fÖr våtrum Kvalitetsdokument a—Egenkontroll Behörig entreprenör Conqtruction AB Org.nummer 5.56982-5143 Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201408444 Ansvarsförsäkring i fðrsäkringsbolag Länsfòrsäkringar Objekt Solbemsvägen. 1.3:a Beställare Fredrik örnhall Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK), samt den utveckling som har skett med dessa genom åren och vilken effekt de har fått avseende antalet vattenskador i våtrum.

Kvalitetsdokument bkr bilaga a

CFIL4N3RN4G71KHELG25.pdf

Kvalitetsdokument bkr bilaga a

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör.

Kvalitetsdokument bkr bilaga a

Branschregler kan laddas ner från www.bkr.se eller beställas från Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av BKR behörig. Ifylld ansökan med bilagor skickas till magnus.saxenbrink@riksbyggen.se För arbeten med badrum – skriftligt intyg att entreprenören är auktoriserad av GVK eller BKR Ett kvalitetsdokument ska skickas till förvaltaren efter avslutat arbete. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum www.bkr.se. • Säker Vatteninstallation Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A ska utfärdas av behörig  Våtrumsintyg/kvalitetsdokument (BKR) avseende duschrum entrévåning daterat av tilläggstjänsten Utökad kontroll av konstruktionsdel sker som bilaga till. Att arbetet utförs enligt BBV. http://www.bkr.se/branschregler.aspx Att kvalitetsdokument BBV, bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och.
Berny pålsson diagnos

Kvalitetsdokument bkr bilaga a

Kvalitetsdokument enligt BBV Bilaga A skall utfärdas av behörigt företag. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktsys - temet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kvalitetsdokument BKR samarbetar inte bara med övriga branschorganisationer utan även med försäkringsbolagen, Sveriges Byggindustrier, Boverket och övriga myndigheter.

VATRUM. Kvalitetsdokument. Egenkontroll enligt Behörigt företag.
Argus 4

Kvalitetsdokument bkr bilaga a www handelsbanken se minlon
alfa neon kil
i am a doer
teddy fredriksson halmstad
armkroken på engelsk
begagnad restaurang utrustning
djursjukhus sundsvall

Kvalitetsdokument Badrum Mall – A family of type may consist

"Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV, efter varje våtrumsentreprenad. Kvalitetsdokumentet ska utfärdas av det behöriga företaget vars personal utfört tätskiktsarbetet och överlämnas till beställare och brukare/boende efter färdigställt arbete. Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med väggen.


Kollektivt boende helsingborg
lathund kortkommandon excel

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM - AWS

Garanti och ansvar. Vad gäller beträffande ansvars- … att Kvalitetsdokument BBV, bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och brukare/ boende, tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet. Om oss Vasilbygg är en väletablerad byggfirma som främst arbetar med olika typer av renoveringar i … Behöriga företag framgår av BBV:s Bilaga D(finns endastpå www.bkr.se). Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, med bilagor kan rekvireras från Byggkeramikrå- det, tel 08-641 21 25, fax 08-702 20 15, e-postinfo@bkr.se O o o O o c c c c c z o O O O c o O o O O o o24 c < o bro o c O Z o . Created Date: 1/3/2017 10:46:17 AM 2019-10-10 2015 uppdaterade BKR sina rekommendationer avseende kartongklädda skivor i våtzon 1: Kvalitetsdokument. Som bilaga till kvalitetsdokumentet ska alltid monteringsanvisningar för de använda godkända tätskiktssystemen finnas med.