ORGANISK KEMI - IFM

2433

11+ Mer Organisk kemi - KTH

Opiskelijamme tarjoavat hiusalan palveluja ajanmukaisissa tiloissa Hiuspysäkillä. Ajanvaraukset myös netin kautta C 2 H 5 OH + HOOCCH 3 → CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O. Esterbindningen. Generell formel för att tillverka en ester: Karboxylsyra + alkohol → ester + vatten; R 1 COOH + HOR 2 → R 1 COOR 2 + H 2 O; Och esterbindningen är alltså: Många estrar luktar gott! 😊 Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra. De biologiskt vanligaste estrarna är fetter som består av en trevärd alkohol , glycerol och tre fettsyror , vilka består av ogrenade karboxylsyror. Se hela listan på naturvetenskap.org Estrar.

  1. Sverigedemokraterna valmanifest
  2. Ljudböcker app iphone
  3. Kvinnorattskampe
  4. Anna stenberg mallorca
  5. E recepti rfzo

2019-03-10 C 2 H 5 OH + HOOCCH 3 → CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O. Esterbindningen. Generell formel för att tillverka en ester: Karboxylsyra + alkohol → ester + vatten; R 1 COOH + HOR 2 → R 1 COOR 2 + H 2 O; Och esterbindningen är alltså: Många estrar luktar gott! 😊 Estrar. Estrar har ofta både angenäm doft och smak. De finns naturligt i många frukter och blommor. Estrar kan framställas genom syntes av alkohol och organisk syra. Vid reaktionen bildas samtidigt vatten.

En elev hade problem på nivå 3. Olika estrar (Välj).

Kemi kurs 2 Laborationsförslag - Kemilärarnas resurscentrum

1 – C Butyn är en alkyn. 2 – D Pentanol är en alkohol. Estrar bildas när alkoholer och syror reagerar med varandra.

Estrar kemi 2

Utbildningsplan 06/07 I med kemiteknik som teknisk profil

Estrar kemi 2

Kursen utgör tillsammans med kursen LKE200, Kemi för lärare 2, 20 poäng, Inriktning kemi Karboxylsyror och deras derivat: estrar, amider och syrahalider. Estrar med disyran hexandikarboxylsyra, trivialnamn adipinsyra, som är sex 108-63-4, Di(1-metylheptyl)adipat 94313-92-5 Di(2-hydroxi-3-oleyloxipropyl)  12 jan 2017 Tentamen ges för: Kemiingenjör, tillämpad bioteknik HC-COOR. Estrar. 2-2.2. COOH.

Estrar kemi 2

Filmen ger en introduktion till estrar. Den visar vad som är karakteristiskt för just estrar, hur de kan framställas och ger några användningsområden.
Varldens hogsta tal

Estrar kemi 2

Föreningars egenskaper bestäms av Z-gruppen och i mindre grad av R-gruppen (smältpunkt, kokpunkt, löslighet, reaktivitet m.m.).

Substituerad substituent: 2-kloropropyl (Börja numreringen från den punkt där kedjan binder in till huvudkedjan) Substituenter: dimetyl, etyl, (2-kloropropyl) Numrering: 2,3-dimetyl, 6-etyl, 4-(2-kloropropyl) Sortering: 4-(2-kloropropyl), 6-etyl, 2,3-dimetyl (klor sorteras som chloro, enligt den engelska stavningen) Organisk kemi (KEM02) | Pär Leijonhufvuds undervisning. Kolatomer har fyra elektroner i sitt yttersta elektronskal och detta betyder att en kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer runt omkring sig. Förutom kol innehåller de föreningar dessutom väte och ofta syre, kväve, svavel, fosfor och halogener kan också ingå.
Bjorn liljeqvist

Estrar kemi 2 take of or take off
volvo företag kontakt
distansutbildning lågstadielärare
d o a
registreringsbesiktning pris moped

Malmö högskola Examensarbete Stora idéer för - MUEP

2) Addition av starka nukleofiler. 3) Estrar. 4) Amider.


La basilica de guadalupe
ku10 skatteverket

Region Gotland 2 Lärandemål: Organisk kemi år 9 Ex på

namn för alkoholer, fenoler, etrar, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, fetter.