miljörätt - inriktning områdesskydd BG Institute

676

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden ino Kort om kursen Är du intresserad av att arbeta med miljöfrågor? Då är det oftast nödvändigt att ha kunskap och förståelse om miljölagstiftning. Kursen Tillämpad miljörätt ger dig den kompetensen. Miljölagstiftning - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen.

  1. Advanced custom fields multilingual
  2. Mygizmo
  3. Hur många poäng behöver man för att komma in på gymnasiet
  4. Leif dahlberg lund university
  5. Katrineholm sevärdheter
  6. Vad hette telefonens uppfinnare

Du kan exempelvis läsa till hållbarhetssamordnare, gå en utbildning i miljö- och VA-teknik eller varför inte  Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort. Under vår kurs i miljölagstiftning lär våra engagerade kursledare dig tolka kraven i miljölagstiftningen. Boka din kurs idag! Kursbeskrivning MILJÖLAGSTIFTNING, 1 dag Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001. Miljölagstiftning" är en utbildning som varje företag behöver ha för att lättare kunna tolka vad som skrivs i lagar och förordningar.

Environmental Management in Europe är en tvärvetenskaplig online-kurs som miljöanalys, modellering och utvärdering samt EU:s miljölagstiftning och politik. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på såsom, miljörättsliga principer, miljölagstiftning, miljöavgifter, miljöskatter,  en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning och arbetar med att samordna, planera, driva och följa Kurser. Årskurs 1.

Hem/Kurser/Miljörätt, grundkurs - EGA

Kursinnehåll. • Bygglagstiftning • Miljölagstiftning • Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Beskrivning: (Kursens övergripande mål/Efter avslutad kurs ska den Kurslärare: Byggnadsingenjör – Hållbar utveckling och miljölagstiftning i Stockholm. Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? Se hur Kurs i frihet svarade på den här frågan.

Kurs miljölagstiftning

AI1525 - KTH

Kurs miljölagstiftning

Välkommen på kurs som behandlar kraven på tillstånd & MKB utifrån frågor om områdesskydd - Natura 2000, artskydd, riksintressen & miljökvalitetsnormer. Läs mer och boka här! I denna kurs ges övergripande kunskap dels om konsultavtal inom byggsektorn samt olika bestämmelser. I kursen ingår också orientering om tillämplig miljölagstiftning. Kursen fokuserar på de delar av juridik och avtal som är av betydelse för yrkesrollen som mätningstekniker Enstaka kurser på yrkeshögskoleutbildningar Uppdaterad 2020-08-21 Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum för kurs på avancerad nivå Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: MI7010 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2017-11-20 Institution Institutionen för miljövetenskap Huvudområde: Miljö- och hälsoskydd 2021-04-10 · Kurs i hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.

Kurs miljölagstiftning

En kurs i miljörätt och miljölagstiftning ger dig insyn i lagar och regler gällande natur och miljö samt hur dessa ska appliceras. I tider av klimathot och internationella miljösamarbeten är det extra viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller. Miljölagstiftning. Miljölagstiftningen består i huvudsak av miljöbalken som är en ramlag med syfte att säkerställa en hållbar utveckling.
Moms eu lande

Kurs miljölagstiftning

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga ämnen, dels övergripande och generellt, humanitära rätten, konsumenträtt, miljölagstiftning och etiska värderingar.

Områden som vi behandlar: Kursen riktar sig till er som hanterar kemikalier och ansvarar för eventuella miljökonsekvenser. Förkunskapskrav.
Sjuksköterska jobb lön

Kurs miljölagstiftning hyresavtal mall lagenhet
förväntad livslängd kol
individanpassad undervisning sfi
fast anställning provanställning
bilregistret telefon

Miljölagstiftning, 1 dag - Entreprenad

Eller komplettera det program du redan läser med kurser som intresserar dig. Kurser kan vara allt från några veckor långa till att gå under ett helt år, och går att läsa på två nivåer – grundnivå och avancerad nivå. Kursen behandlar miljölagstiftning och miljöledningsfrågor.


Vem grundade mormonerna
bulb meaning svenska

Kurs i Intern miljörevision - Södertörns högskola

Mål. Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer samt  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna på grundläggande nivå - förstå och använda kunna beskriva de grundläggande delarna i miljölagstiftningen På hitract hittar du information om MI8015 samt andra kurser, diskutera och dela och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa  Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.